آموزشگاه ماساژ - آموزش ماساژ تایلندی 2

سبک های ماساژ – ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی یک نوع مهارت دستی می باشد که با استفاده از کشش و فشار ملایم در مسیر و امتداد خطوط انرژی انجام میشود.ماساژ تایلندی یکی از مهمترین سبک های ماساژ میباشد که در آموزشگاه انگشتان شفابخش به شما آموزش داده میشود. ماساژ تایلندی نسبت به ماساژهای کلاسیک انرژی بخشی بیشتری دارد. ماساژ تایلندی را …

سبک های ماساژ – ماساژ تایلندی ادامه »