آموزش ماساژ رفلکسولوژی 3

سبک های ماساژ – ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی ماساژی است که قدمتی ۴۰۰۰ ساله دارد و فقط در ناحیه ی کف پاها و کف دستها انجام میشود و بازتابی کلی در تمام اندام های داخلی بدن دارد و جز بهترین ماساژها میباشد. آموزشگاه ماساژ انگشتان شفابخش این ماساژ را به سبک پر طرفدار امروزی آموزش میدهد. این ماساژ …

سبک های ماساژ – ماساژ رفلکسولوژی ادامه »