سبک های ماساژ – ماساژ شمع

ماساژ شمع : این سبک از ماساژ جز ماساژهای VIP میباشد که در آن از شمع های گیاهی مخصوص ماساژ استفاده میشود و خاصیت لایه برداری پوست و بسته شدن منافذ منفی پوست را دارد. دمای این شمع ها، به دلیل نداشتن پارافین، سه درجه از دمای بدن بیشتر میشود که هیچ آسیبی به پوست …

سبک های ماساژ – ماساژ شمع ادامه »