آموزشگاه ماساژ - آموزش ماساژ سنگ داغ 1

سبکهای ماساژ – ماساژ سنگ داغ

سنگهای ماساژ از نوع بازالت هستن که حاوی آهن تیتانیک و مغناطیس بوده و به این دلیل گرما را در خود حفظ میکنن و در درمان از آنها استفاده میشود. دلیل دیگر استفاده از این سنگها انتقال انرژی آن به بدن میدانند.آموزشگاه ماساژ انگشتان شفابخش از بهترین متدهای آموزش ماساژ سنگ داغ که از مهمترین …

سبکهای ماساژ – ماساژ سنگ داغ ادامه »