درباره ما

درباره آموزشگاه انگشتان شفابخش

مدیر و موسس: سرکار خانم ریاضی

آغاز به کار درسال ۱۳۸۹ و راه اندازی مرکز آموزشی ماساژ در تهران و به کارگیری کادر آموزشی متخصص و پزشکان فعال در زمینه طب فیزیکی و ادامه فعالیت در سراسر دانشگاه های کشور.  آموزش و پرورش هزاران کارآموز و کارافرینی برای اکثر هنرجویان در مراکز ورزشی، هتل ها و مراکز معتبر ماساژ در سراسر کشور.

هدف اصلی انگشتان شفابخش: اشتغال و کارافرینی هنرجویان و پرورش نیروی فعال و متخصص و احیای ماساژ علمی و پرداختن به تخصص گرایی در زمینه ماساژ و معرفی هر چه بهتر و بیشتر آن به جامعه.

آموزشگاه ماساژ انگشتان شفابخش- لوگو
آموزشگاه ماساژ - آموزش ماساژ - معرفی